Giới thiệu cơ bản về Xổ số KUBET Thời gian rút thăm phân phối tiền thưởng khi chơi trò chơi

Tiền thưởng Xổ số lotto 539 là bao nhiêu ku.ku777?

Jackpot: 6,4 tỷ VND (giống với năm con số trúng thưởng trong kỳ hiện tại)

Giải 2: Tiền thưởng 16 triệu VND kubet kim (trùng với bốn số bất kỳ của giải thưởng hiện tại)

Giải 3: tiền thưởng 2,4 triệu VND (khớp với ba mã bất kỳ của số giải thưởng hiện tại)

Giải khuyến khích: tiền thưởng 40 nghìn (khớp với hai mã bất kỳ của số giải thưởng hiện tại)

※ Giải độc đắc và bốn giải thưởng đều được phân bổ theo hình thức thưởng cố định, tuy nhiên, nếu có quá nhiều cược vào giải độc đắc và tổng số tiền của giải độc đắc vượt quá 19 tỷ VND thì số tiền của giải độc đắc sẽ được chia làm hai.

Phương thức phân phối tiền thưởng sẽ được thay đổi thành hệ thống điểm bằng nhau.

Tất cả những người trúng giải jackpot sẽ chia đều 19 tỷ VND  theo số lần đặt cược trong giải jackpot. Số tiền thu được từ việc làm tròn sẽ là

Tiền thưởng sẽ bị coi là quá hạn và không có người nhận, và tất cả chúng sẽ được tính vào thặng dư của xổ số phúc lợi công cộng. “

Điều trên có nghĩa là từ giải độc đắc tj777 nhỏ nhất đến giải độc đắc lớn nhất đều là tiền thưởng cố định được phân phối, nhưng vẫn có một ngoại lệ.

Trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho giải nhất, đó là sau thời gian mở thưởng Xổ số lotto 539, khi phát hiện ra số người trúng giải nhất từ ​​4 người trở lên sẽ trở thành người trúng giải nhất giải nhất để phân phối 19 tỷ VND .

Xổ số lotto kubet.com. vn Gameplay cơ bản

Tổng số bóng trong Xổ số lotto 539 là ba mươi chín, được đánh số từ 01 đến 39 và năm số được chọn từ ba mươi chín số.

Khi xổ số, sẽ rút ra năm số gọi là “số dự thưởng”, nếu số được chọn và số dự thưởng trùng nhau thì đó là người chiến thắng.

Và theo dãy số trùng nhau, các giải thưởng được chia thành giải độc đắc có giải thưởng thấp nhất đến giải độc đắc có giải thưởng cao nhất.

Tiền thưởng từ giải nhất đến bốn giải như sau:

“Giải nhất” Cả năm con số đều giống nhau và tiền thưởng là 6,4 tỷ VND. “

Giải nhì js77″ giống nhau cho bốn số bất kỳ và tiền thưởng là 16 triệu VND

.

Muốn trúng hai số nào giống nhau, tiền thưởng là 40 nghìn.

Cách chơi ngầm của Xổ số lotto 539

Trò chơi ngầm là gì? Trên thực tế, nó là “hai ngôi sao, ba ngôi sao và bốn ngôi sao”. Một số ngôi sao đại diện cho một số con số. Sau đây sẽ được giải thích chi tiết:

“Hai sao” Nếu bạn chơi hai ngôi sao, bạn có thể chọn hai số từ 39 số, nếu cả hai số đều được rút ra, bạn sẽ trúng số.

“Ba sao” Nếu bạn chơi với ba sao, hãy chọn ba số từ 39 số. Nếu cả ba số được rút ra, bạn sẽ trúng số.

“Bốn sao” Nếu bạn chơi với bốn ngôi sao, hãy chọn bốn con số trong số 39 con số, nếu cả bốn con số được quay ra, bạn sẽ trúng số.

Bởi vì lối chơi ngầm đa dạng hơn, nên có nhiều biện pháp phòng ngừa hơn! Phần sau sẽ giải thích các khía cạnh của trò chơi, tiền gốc và tiền thưởng.

Cách chơi ngầm của Xổ số lotto 539 – chạm liền

Về cách chơi thì phải kể đến “Liên tục chạm”, nghĩa là chỉ chọn bốn số thì bạn không bị giới hạn chơi bốn sao mà là hai sao, ba sao, Tất cả bốn ngôi sao có thể đặt cược và chơi cùng nhau.

Ví dụ: chọn bốn số và đặt cược hai, ba và bốn sao cùng một lúc, thì có 6 nhóm cho hai sao; 4 nhóm cho ba sao; 1 nhóm cho bốn sao, vì vậy tổng số tiền đặt cược là 11.

Tiền đặt cược jss77 net sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng con số bạn chọn và cách chơi bạn chọn.

Ví dụ: chọn bốn số, chỉ đặt cược hai sao, và thiết lập một nhóm hai sao là 80K, và có 6 nhóm hai sao, chủ yếu là 80 × 6 = 480 nghìn; nếu bạn đặt cược ba sao và bốn sao, Và thiết lập một nhóm ba sao 70 nghìn, một nhóm bốn sao 60 nghìn, và 4 nhóm ba sao cộng với 1 nhóm bốn sao, tổng cộng năm nhóm, chủ yếu là (70 × 4) + (60 × 1) = 340 nghìn nếu hai ba bốn sao đầy đủ Tổng cộng có 11 nhóm, và số tiền gốc là (80 × 6) + (70 × 4) + (60 × 1) = 820 nghìn.

Trong trường hợp tiền thưởng, tiền thưởng cũng tương tự như vậy, thay đổi tùy theo số lượng con số được chọn và phương pháp chơi được chọn. Ví dụ: chọn bốn số, chỉ phát hai sao và thiết lập một bộ tiền thưởng hai sao 5 triệu 3, có 6 nhóm hai sao, và tiền thưởng là 5,3 × 6 = 31,8 triệu; cách tính tiền thưởng giống như tiền gốc, nhưng số tiền nhân lên thay đổi từ tiền gốc thành tiền thưởng.

Không có giới hạn về số lượng con tải ku số bạn có thể chọn trong trò chơi ngầm, nhưng vì bạn chọn càng nhiều con số, bạn càng có nhiều nhóm và hiệu trưởng tương đối cũng sẽ tăng lên, vì vậy Trừ khi bạn đủ tự tin về số vốn của mình, đừng quá bốc đồng mà đặt cược tất cả các con số một lúc.

Trong phần quay thưởng, nếu bạn chọn bốn số mà chỉ đánh hai sao, dù cả bốn số đều vào lô thì chỉ được thưởng hai sao, còn thưởng ba sao bốn sao thì bỏ qua.

Có nghĩa là, bạn chơi trò chơi nào, bạn chỉ có thể nhận được tiền thưởng của trò chơi đó.

Trò chơi Xổ số lotto 539 – chọn không trúng

Tự chọn nghĩa là số bạn chọn không được rút ra trong quá trình quay xổ số, vì vậy bạn càng chọn nhiều số thì càng khó không được rút ra, vì vậy hãy từ năm đến mười hai số không trúng, tiền thưởng và tỷ lệ cược của Xổ số lotto 539 sẽ ngày càng cao.

1 đến 5 không trúng 

2 đến 6 không trúng 

3 đến 7 không trúng

4 đến 8 không trúng

5 đến 9 không trúng

6 đến 10 không trúng

7 đến 11 không trúng

8 đến 12 không trúng

Thời gian quay xổ số Xổ số lotto 539 tj777

Tên trò chơithứ 2thứ 3thứ 4thứ 5thứ 6 thứ 7chủ nhật
Xổ số lotto ku11.net
Giới thiệu cơ bản về Xổ số KUBET Thời gian rút thăm phân phối tiền thưởng khi chơi trò chơi
Scroll to top